Project Description

Powiat kościerski leży w środkowo – południowej części województwa pomorskiego. Stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące miasto Kościerzyna i gminy: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa.

Pod względem przyrodniczym i krajobrazowym powiat kościerski należy do jednych z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Polsce. Bez wątpienia można stwierdzić, ze jego bogactwem jest krajobraz. Urozmaicona rzeźba terenu, sieć jezior rynnowych otoczonych lasami, czyste rzeki i bogactwo gatunków roślin i zwierząt powodują, że powiat kościerski można zaliczyć do wyjątkowych miejsc w Polsce. Nie bez powodu tereny te są nazywane Szwajcarią Kaszubską. Lasy w powiecie kościerskim zajmują 44% jego powierzchni, zaś wody blisko 5% powierzchni powiatu kościerskiego.

Czynnikiem krajobrazu wpływającym na jego piękno są wody jezior, rzek i potoków. W całym powiecie kościerskim jest ponad 200 jezior. Swym niepowtarzalnym urokiem zachwyci z pewnością każdego, największe i najbardziej znane nie tylko w powiecie ale i na całych Kaszubach jezioro Wdzydze, zwanym „Kaszubskim Morzem”. Jeżeli chodzi o rzeki, to przez powiat kościerski przepływają dwie wraz ze swoimi dopływami – Wda i Wierzyca. Duża część tych rzek i jezior położona jest wśród lasów, co znacznie powiększa ich malowniczość i wartość wypoczynkową. Nie bez znaczenia jest także fakt, że prawie wszystkie jeziora objęte są gospodarką rybną.

Powierzchnia powiatu objęta jest różnymi formami przyrody i krajobrazu. W celu ochrony walorów przyrodniczych naszego regionu, na terenie powiatu utworzono pięć rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 46,1ha. Kolejnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu na terenie powiatu kościerskiego są zespoły przyrodniczo – krajobrazowe o łącznej powierzchni 72 ha.  Ze względu na bogactwo flory i fauny występującej na terenie powiatu kościerskiego planowane jest objęcie ochroną prawną kolejnych obszarów.

Wszystko to sprawia, że w powiecie kościerskim panują doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, a także sportów wodnych – żeglarstwa, motorowodniactwa czy kajakarstwa. Powiat kościerski to także raj dla wędkarzy i myśliwych.