Project Description

Gmina Nowa Karczma pod względem liczby mieszkańców (ponad 6,8 tys.) plasuje się na drugim miejscu wśród gmin wiejskich powiatu kościerskiego, a powierzchniowo zajmuje obszar 113,3 km² . Na terenie gminy występują liczne wzniesienia oraz wiele jezior, z których największe jest Jezioro Grabowskie. Walorami krajobrazowymi są także: rzeka Wierzyca i jej dopływ Leniwka, a także Dolina Środkowej Wietcisy.

Walory wypoczynkowe służące regeneracji ciała i ducha potęgują obszary chronionego krajobrazu Natura 2000 oraz położony w części Kaszubski Park Krajobrazowy. Czyste powietrze, niski stopień urbanizacji oraz urozmaicone ukształtowanie terenu i obecność jezior sprzyjają uprawianiu turystyki pieszej, rowerowej i wodnej. W miejscowości Lubań dwa razy w roku organizowane są targi rolno-przemysłowe, które przyciągają tysiące osób. Prócz typowych, rolniczych wystaw można zapoznać się z kaszubską tradycją i kulturą.

Największą atrakcją turystyczną gminy jest Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, mieszczące się w szlacheckim dworku z XVII wieku, w którym urodził się Józef Wybicki. Ekspozycja, łącząca tradycyjne treści z nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi, prezentuje życie i działalność publiczną Wybickiego.