Project Description

Zabytkowy młyn wodny w Lipuszu powstał na początku XIX w. Położony jest na prawym brzegu rzeki Wdy – kaszubskiej rzeki, którą przebiega znany szlak kajakowy. Jeszcze do niedawna młyn wodny był czynny i zaopatrywał okolicznych mieszkańców w mąkę. Dziś zaprasza do swego odrestaurowanego wnętrza, gdzie można poznać cały proces produkcji mąki.

Lipuski młyn posiada cztery poziomy: piwnicę z wałem napędu dolnego, parter z motowirnikiem, śrutownicą, mieszarką mączną i regulatorem obrotów turbiny, I piętro z wialnią zbożową, łuszczarką oraz wałem napędu górnego oraz II piętro z wałem pędnym i magazynem zbożowym.

Lipusz, ul. Młyńska 2