Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego tworzy bazę operatorów turystyki kajakowej, którego administratorem będzie Samorząd Województwa Pomorskiego.
Celem utworzenia bazy danych operatorów turystyki kajakowej jest zapewnienie turystom, korzystającym z oferty „Pomorskich Szlaków Kajakowych” kompleksowej informacji na temat możliwości wynajęcia sprzętu pływającego i udziału w spływach kajakowych na rzekach Pomorza.
Nabór trwa do 20 października 2017 roku, do tego czasu niezbędne jest wysłanie przez zainteresowane podmioty formularza zgłoszeniowego i ew. zdjęć, które będą wizualizować obiekt w bazie. Zgłoszenie należy wysłać na adres: kajaki@pomorskie.eu
W załączeniu:
1. Informacja o bazie danych
2. Zał.1 Regulamin
3. Zał.2 formularz zgłoszeniowy
4. Zał.3 Ogłoszenie nabór