Zgłoś się do bazy operatorów turystyki kajakowej

szlaki kajakowe na Pomorzu

Zgłoś się do bazy operatorów turystyki kajakowej

Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego tworzy bazę operatorów turystyki kajakowej, którego administratorem będzie Samorząd Województwa Pomorskiego.

Celem utworzenia bazy danych operatorów turystyki kajakowej jest zapewnienie turystom, korzystającym z oferty „Pomorskich Szlaków Kajakowych” kompleksowej informacji na temat możliwości wynajęcia sprzętu pływającego i udziału w spływach kajakowych na rzekach Pomorza.

Nabór trwa do 20 października 2017 roku, do tego czasu niezbędne jest wysłanie przez zainteresowane podmioty formularza zgłoszeniowego i ew. zdjęć, które będą wizualizować obiekt w bazie. Zgłoszenie należy wysłać na adres: kajaki@pomorskie.eu

W załączeniu:
1. Informacja o bazie danych
2. Zał.1 Regulamin
3. Zał.2 formularz zgłoszeniowy
4. Zał.3 Ogłoszenie nabór