Drogie Panie z Kół Gospodyń Wiejskich,
zachęcamy do udziału VIII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”.
?Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń skupiających osoby z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej, upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.
?Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz szerzenia
patriotyzmu konsumenckiego. Celem Konkursu jest m.in. promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji
kulinarnych oraz wspieranie kół gospodyń wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.
?Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
?Konkurs będzie przebiegać w trzech etapach:
Etap I – wszystkie KGW, które prawidłowo prześlą zgłoszenie online, wezmą
udział w powiatowych Piknikach z PRODUKTEM POLSKIM.
Etap II – najwyżej ocenione zespoły podczas każdego wydarzenia powiatowego,
zostaną zakwalifikowane do udziału w finale wojewódzkim.
Etap III – 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdobędą 1. miejsce w II
etapie konkursu, zakwalifikują się do finału ogólnopolskiego.
?W trakcie wszystkich etapów KGW zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w Regulaminie
?Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin znajdują się na stronie: www.bitwaregionow.pl <http://www.bitwaregionow.pl>