W dniu 15 lutego br. w Starym Browarze w Kościerzynie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Serce Kaszub”. Podczas spotkania podsumowano najważniejsze wydarzenia i sukcesy organizacji na przestrzeni ostatnich trzech lat: 2015-2017 oraz przedstawiono  plan działań promocyjnych na rok 2018. Na tym etapie nastąpiła przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia.
Wznowienie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Serce Kaszub” nastąpiło w dniu 9 marca br.  Został wówczas zatwierdzony plan merytoryczny i finansowy LOT ,,Serce Kaszub” na rok 2018 oraz podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich. Kulminacyjnym punktem zebrania były wybory nowego Zarządu LOT ,,Serce Kaszub”.
Spotkanie było bardzo intensywne, a zarazem wzruszające, gdyż 6-letnią kadencję zakończył obecny Prezes LOT ,,Serce Kaszub” – Andrzej Penk. Nie obyło się bez słów podziękowań pod adresem Prezesa i Członków Zarządu za wieloletnią pracę społeczną na rzecz stowarzyszenia.

W wyniku wyborów – wolą Członków LOT ,,Serce Kaszub” wybrano nowe władze:
Mateusz Ankiersztejn – Prezes
Tomasz Szala  – Wiceprezes
Gabriela Sumionka – Sekretarz
Karina Florek – Skarbnik
Ewa Chmielecka – Członek Zarządu