Za nami Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub”. Zebrani zgromadzili się 23 lutego 2023 roku w sali konferencyjnej w Kinie Remus w Kościerzynie.

Podczas Walnego Zebrania zostały omówione zrealizowane działania Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub” w 2022 wraz ze sprawozdaniem finansowym. Miniony rok był dla Stowarzyszenia czasem intensywnych działań. Najważniejsze z nich zostały omówione podczas spotkania. Zarządowi LOT „Serce Kaszub” zostało udzielone absolutorium.

Podczas Walnego Zebrania Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub” został omówiony plan merytoryczny i finansowy LOT „Serce Kaszub” na 2023 rok. W bieżącym roku Stowarzyszenie ma zamiar konsekwentnie realizować promocję turystyki kulturowej i etnicznej, w tym promować kaszubskie dziedzictwo kultury, szczególnie rękodzieło i kuchnię kaszubską. W swoich działaniach będzie starać się ukazać odmienność regionu poprzez m.in. współpracę z twórcami ludowymi czy promowanie wydarzeń kulturalnych, tym samym podnosić atrakcyjność terenu serca Kaszub. W 2023 roku LOT „Serce Kaszub” stawia za cel promocję turystyki religijnej. Powiat Kościerski to teren, który może poszczycić się bogactwem obiektów sakralnych i tradycji, przechodzących z pokolenia na pokolenie, o charakterze religijnym. Celem jest przyciągnie turystów, których podróże związane są z religią do miejsc takich jak: Kościerskie Sanktuaria, Kalwaria Wielewska i innych obiektów architektonicznych służących kultowi sakralnemu. Pierwszym krokiem podjętym w tym kroku będzie wydanie przewodnika sakralnego. W tematach wiodących ujęta została turystyka przyrodnicza – wpisująca się w trend zdrowego trybu życia i turystyki zrównoważonej. Jednocześnie, popularyzacja walorów przyrodniczych znajdujących się na terenie Powiatu Kościerskiego. LOT „Serce Kaszub” będzie kontynuować promocję turystyki aktywnej: szlaki rowerowe, kajakowe i nordic-walking. Zebranie było okazją do przedstawienia złożonych wniosków o dofinansowanie działań na 2023 rok. W planach ujęto również udział w turystycznych imprezach targowych zarówno krajowych, jak i lokalnych. Wydana zostanie mapa z rekomendowanymi obiektami noclegowymi, a także promocja walorów turystycznych regionu w Internecie.

Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu merytorycznego i finansowego LOT „Serce Kaszub na rok 2023.