Szkolenia dla branży turystycznej

Poznaj Kaszuby”

Lokalna Grupa Działania Stolem oraz Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby zapraszają do udziału w szkoleniu dla branży turystycznej „Poznaj Kaszuby”

Założenia projektu

 1. Szkolenia odbędą się już w kwietniu, wg. następującego harmonogramu:

  1. Szkolenie stacjonarne – 6 kwietnia 2022 r.

  2. Szkolenia objazdowe z przewodnikiem – 7, 20, 21 kwietnia 2022r.

 2. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich dniach szkoleniowych.

 4. W warsztatach może wziąć udział 15 osób.

 5. Warsztaty skierowane są do osób / podmiotów prowadzących usługi turystyczne i okołoturystyczne na terenie LGD Stolem.

 6. Celem szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy pracowników branży turystycznej o Kaszubach.

Uczestnictwo

 1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu odbywa się poprzez wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do biura formularza uczestnictwa (osobiście Lipusz, ul. Derdowskiego 7, bądź mailowo na adres: biuro@lgdstolem.pl), w terminie do 31 marca br. do godz. 15.30.

 2. O zakwalifikowaniu na szkolenie zadecyduje:

  1. fakt prowadzenia usług turystycznych na obszarze LGD Stolem

  2. kolejność zgłoszeń

 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych danych w formularzu zgłoszeniowym.

 4. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie zostaną przesłane drogą mailową.

 5. Formularze niepełne i/lub niepodpisane nie będą uwzględniane w rekrutacji uczestników.

 6. W szkoleniu mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

 7. Jeden podmiot może oddelegować do udziału w szkoleniu 1 osobę. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość oddelegowania dodatkowego pracownika.

 8. Zgłoszenie się na szkolenie jest jednoznaczne z uczestnictwem we wszystkich dniach szkoleniowych.

 9. Koszty dojazdu na szkolenie pokrywają uczestnicy szkolenia.

 10. Organizator nie zapewnia noclegu.

 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu szkolenia.

PROGRAM

6 kwietnia 2022 r.

GODZ.: 8:30 – 16:00

Miejsce: Źródło Raduni Stężyca, ul. Parkowa 7

Zakres szkolenia stacjonarnego:

 • podstawowe informacje dotyczące walorów krajobrazowo – przyrodniczych obszaru objętego projektem,

 • najważniejsze atrakcje turystyczne obszaru objętego projektem,

 • możliwości aktywnego spędzania czasu na terenie Kaszub

 • kulinaria regionu – najważniejsze aspekty związane z kuchnią kaszubską

Program szkoleń wyjazdowych

7 kwietnia 2022 r.

GODZ.: 9:00 – 18:00

Miejsce zbiórki: Parking przy Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach, ul. Klasztorna 1

 • Kartuzy – Kolegiata i dawny klasztor Kartuzów

 • Kartuzy – Muzeum Kaszubskie

 • Góra Sobótka – wejście na wzgórze

 • Węsiory – kręgi kamienne

 • Obiad: Osada Artystyczna w Mściszewicach

 • Przejazd Mściszewice – Tuchlino (ZOO Egzotyczne) – Sierakowice

 • Sierakowice – kościół św. Marcina

 • Przejazd przez Lasy Mirachowskie

 • Diabelski Kamień – Jezioro Kamienne

 • Mirachowo – dworek i kaplica

 • Strysza Buda – Kaszubski Park Miniatur

 • Sianowo – sanktuarium MB Sianowskiej Królowej Kaszub

 • Przyjazd do Kartuz

20 kwietnia 2022 r.

GODZ.: 9:00 – 18:00

Miejsce zbiórki: Parking przy Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach, ul. Klasztorna 1

 • Wyjazd z Kartuz, ul. Klasztorna

 • Muzeum Ceramiki Kaszubskiej, Chmielno

 • Góra Tamowa – wejście na wzgórze

 • Ostrzyce, Jastrzębia Góra – wejście na wzgórze

 • Obiad: Koszałkowo – Restauracja Biały Miś

 • Gołubieński Ogród Botaniczny

 • Sikorzyno – Dworek Wybickich

 • W miarę możliwości czasowych objazd przez Grabówko do Blizin

 • Świat Labiryntów Bliziny

 • Żukowo: kościół Wniebowzięcia NMP, Muzeum Parafialne

 • Przyjazd do Kartuz

21 kwietnia 2022 r.

GODZ.: 8:00 – 18:00

Miejsce zbiórki: Parking przy Galerii Wybickiego w Kościerzynie

 • Kościerzyna – Rynek, sanktuaria, Browar, Muzeum

 • Kościerzyna – Muzeum Kolejnictwa

 • Lipusz – Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego, młyn na Wdzie

 • Obiad. Lipusz – Borowa Ciotka

 • Robaczkowo – Kaszubska Koza

 • Wiele – kalwaria, kąpielisko, kościół, Muzeum Wsi Zaborskiej

 • Przytarnia – Wieża

 • Wdzydze – wieża widokowa, przystań u Grzegorza

 • Przyjazd do Kościerzyny