Kościerskie obchody Światowego Dnia Ziemi przeszły już do historii.
Kolorowy orszak reprezentantów szkół miejskich i okolicznych przeszedł spod Szkoły Podstawowej nr 6 do Ogródka Jordanowskiego. Młodzi miłośnicy przyrody przygotowali transparenty z hasłami promującymi ochronę środowiska, przebrani byli w przygotowane przez siebie pomysłowe stroje. Niektórzy z nich przynieśli ze sobą wykonane ze zużytych surowców przedmioty, które brały udział w konkursie. Nie zabrakło tematycznych nagród – sadzonek drzew. Na stoiskach przygotowanych przez Nadleśnictwo Lipusz, Nadleśnictwo Kościerzyna, Powiatową Inspekcję SanitarnąMiejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO, Kaszubski Park Krajobrazowy, Wdzydzki Park Krajobrazowy oraz LOT Serce Kaszub uczestnicy znaleźli specjalnie przygotowane zagadki, konkursy i ciekawostki przyrodnicze.  Takie pozytywne wydarzenia, podczas których dzieci i młodzież poznają przyrodę od samych leśników, budują świadomość ekologiczną młodych Kaszubów i nastawiają ich na ochronę tak cennej, rodzimej przyrody.