Ruszyła kolejna edycja Nagród Starosty Kościerskiego, które mają na celu wyróżnienie osób fizycznych, czy prawnych, instytucji, przedsiębiorstw, firm, organizacji pozarządowych, podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promocji powiatu kościerskiego w minionym roku.
Zgodnie z regulaminem, nagroda może być przyznana na wniosek: organów administracji samorządowej z terenu powiatu, instytucji, organizacji pozarządowych, osób fizycznych, czy przedsiębiorstw oraz z inicjatywy własnej starosty kościerskiego.
,,Serca Kaszub” mogą zaś trafić do osób fizycznych, prawnych, instytucji, przedsiębiorstw, firm, organizacji pozarządowych, podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promocji powiatu kościerskiego w minionym roku.
Nadesłane kandydatury zostaną ocenione przez kapitułę, która w głównej mierze będzie opierać swój wybór biorąc pod wzgląd wpływ działalności kandydata na promocję i rozwój powiatu kościerskiego, innowacyjność działania, cykliczność działań, ukierunkowanie działania na osiągnięcie celów społecznych oraz rangę osiągnięć.
Z regulaminem przyznawania nagród można zapoznać się tutaj.
Wnioski należy przesłać lub przekazać osobiście do Starostwa Powiatowego w Kościerzynie (adres: ul. 3 Maja 9C, 83-400 Kościerzyna) lub na adres mailowy: organizacyjny@powiatkoscierski.pl, w terminie do 13 marca 2018 r., do godz. 15.30.
Wręczenia Nagród Starosty Kościerskiego odbędzie się 19 marca podczas specjalnej gali.
 
Źródło: koscierski.info