,,Serce Kaszub 2017″. Zgłoś kandydata do Nagrody Starosty Kościerskiego

Kaszuby

,,Serce Kaszub 2017″. Zgłoś kandydata do Nagrody Starosty Kościerskiego

Ruszyła kolejna edycja Nagród Starosty Kościerskiego, które mają na celu wyróżnienie osób fizycznych, czy prawnych, instytucji, przedsiębiorstw, firm, organizacji pozarządowych, podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promocji powiatu kościerskiego w minionym roku.

Zgodnie z regulaminem, nagroda może być przyznana na wniosek: organów administracji samorządowej z terenu powiatu, instytucji, organizacji pozarządowych, osób fizycznych, czy przedsiębiorstw oraz z inicjatywy własnej starosty kościerskiego.

,,Serca Kaszub” mogą zaś trafić do osób fizycznych, prawnych, instytucji, przedsiębiorstw, firm, organizacji pozarządowych, podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promocji powiatu kościerskiego w minionym roku.

Nadesłane kandydatury zostaną ocenione przez kapitułę, która w głównej mierze będzie opierać swój wybór biorąc pod wzgląd wpływ działalności kandydata na promocję i rozwój powiatu kościerskiego, innowacyjność działania, cykliczność działań, ukierunkowanie działania na osiągnięcie celów społecznych oraz rangę osiągnięć.

Z regulaminem przyznawania nagród można zapoznać się tutaj.

Wnioski należy przesłać lub przekazać osobiście do Starostwa Powiatowego w Kościerzynie (adres: ul. 3 Maja 9C, 83-400 Kościerzyna) lub na adres mailowy: organizacyjny@powiatkoscierski.pl, w terminie do 13 marca 2018 r., do godz. 15.30.

Wręczenia Nagród Starosty Kościerskiego odbędzie się 19 marca podczas specjalnej gali.

 

Źródło: koscierski.info