Pożyczka Turystyczna przeznaczona jest dla mikro i małych przedsiębiorstw na przedsięwzięcia rozwojowe prowadzone na terenie województwa pomorskiego, wpisujące się w usługi czasu wolnego, w tym: działalność turystyczną, kulturalną, gastronomiczną i rehabilitacyjno – leczniczą.
Nabór wniosków prowadzi Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
Projekt finansowany jest ze środków Województwa Pomorskiego.