Project Description

Juszki to wieś kaszubska położona na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego nad jeziorem Mielistym. Położona z dala od głównej trasy, zachowała charakterystyczny dla tego regionu Kaszub układ ruralistyczny. Została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego i uzyskała status zabytku architektonicznego. Pierwsze wzmianki o Juszkach datowane są na lata czterdzieste XVII w. i pochodzą z księgi chrztów parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie.

Ciekawe jest pochodzenie nazwy wsi. Wyjaśnia ją mieszkanka Juszek: „W tym miejscu znajdował się piec smolny do wyrobu smoły. W okolicy były dwa takie piece. Jeden piec „trzymał” niejaki Lizak, drugi – Uszko. Od nazwisk tych smolników pochodzą nazwy dzisiejszych miejscowości – nieopodal są Lizaki, a my jesteśmy w Juszkach. Na początku nasza wieś nazywała się Uszki albo po prostu Smolniki, a potem przekształciła się w Juszki.”

Obecnie w Juszkach warto zobaczyć drewnianą zabudowę z XIX i początku XX wieku. Otaczające wieś lasy nadają tej miejscowości charakter spokoju o szczególnych walorach turystycznych. W Juszkach zaczyna się i kończy specjalna ekologiczna ścieżka edukacyjna o długości blisko 5 km, wyposażona w przygotowane miejsca do odpoczynku dla turystów.