Project Description

Sołecka wieś Borsk, licząca ponad 170 mieszkańców, jest najmniejszym sołectwem gminy Karsin.
Borsk wyróżnia się rzadko spotykanym nagromadzeniem tradycyjnej drewnianej zabudowy z początków XX w., położonej w centrum wsi.