Project Description

Piesza ścieżka przyrodnicza ,,Życie lasu wokół remizy”

Ścieżka przyrodnicza wyposażona została w oryginalne tablice informacyjne o różnorodnej tematyce. Poprowadzona przy Zielonej Szkole w Schodnie stanowi bazę dydaktyczną do prowadzonych warsztatów z dziećmi i młodzieżą, ale jest również atrakcyjną propozycją dla turystów odwiedzających Wdzydzki Park Krajobrazowy.

W trakcie wędrówki ścieżką warto zobaczyć użytek ekologiczny “Żabińskie Błoto” z odnowioną na początku 2010 roku kładką dydaktyczną, ptasią remizę, paśnik, ciekawe tablice dydaktyczne, hydrofitową oczyszczalnię ścieków w Schodnie (to wysoko sprawne systemy biologicznego oczyszczania ścieków, w ich skład wchodzą złoża zasiedlone roślinami wodolubnymi, dzięki którym następuje mechaniczne oczyszczanie ścieków).

Piesza Ścieżka Przyrodnicza „Życie Lasu Wokół Remizy”

Długość trasy: 3 km

Przebieg trasy: Zielona Szkoła w Schodnie

Oznakowanie trasy: niebieskie znaki.

MAPA DO POBRANIA