Project Description

Na pograniczu Kaszub i Kociewia w malutkiej miejscowości Zamek Kiszewski w gminie Stara Kiszewa znajdują się pozostałości zespołu zamkowego z czasów świetności Zakonu Krzyżackiego. 

Pierwsze historyczne wzmianki pochodzące z roku 1269 potwierdzają, iż na ziemi kiszewskiej stał drewniany gród warowny książąt pomorskich. W 1316 roku zamek został oddany zakonowi krzyżackiemu, w zamian za dożywotnią rentę. Niedługo po nabyciu tych ziem Krzyżacy wznieśli tam silny murowany zamek obronny. Miał on zabezpieczać tę część zagarniętego Pomorza od ewentualnej napaści ze strony Polaków. Warownia składała się z dwóch członów Zamku Głównego, który stał po południowo – wschodniej stronie całego założenia obronnego oraz z Przedzamcza, zachowanego częściowo do dzisiaj. Całość stanęła na dwóch niewysokich płaszczyznach pośród obniżenia terenu zalanego wodami rzeki Wierzycy.

Dojście do zamku znajdowało się najprawdopodobniej od południowego zachodu i prowadziło przez zwodzone mosty. Przedzamcze składa się z trzech baszt narożnych oraz trzech ciągów łączących je murów obronnych i bramy wjazdowej. Najlepiej zachowała się baszta przybramna – trzykondygnacyjna z zasklepionymi pomieszczeniami dolnej i średniej kondygnacji. Izdebka na najwyższym piętrzę łączy się z obszernym pomieszczeniem, zbudowanym na początkach XVII w. nad gotycką bramą wjazdową.

Zamek Kiszewski jest najstarszym i najcenniejszym zabytkiem średniowiecza i  jednym z nielicznie zachowanych pozostałości po średnich zamkach krzyżackich na Pojezierzu Kaszubskim, wznoszonych na miejscach dawnych grodów książęcych, z którymi wiążą się liczne legendy.

W swej bogatej historii zamek dwukrotnie był w rękach prywatnych. Obecni właściciele dzięki sukcesywnie przeprowadzanym pracom modernizacyjnym przywracają to miejsce do dawnej świetności.

Zamek można zwiedzać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z właścicielami pod nr telefonu: +48 58 687 68 87 (wejście przy baszcie widokowej w centrum wsi).