Project Description

Kościół p.w. św. Marcina w Starej Kiszewie

Obecnie istniejący kościół w Starej Kiszewie powstał wg projektu Hunratha z Kościerzyny w 1891 r. Świątynię wzniesiono w stylu neogotyckim, na kamiennym fundamencie, z czerwonej cegły gładzonej. Główne wejście do kościoła prowadzi przez strzelistą wieżę górującą nad okolicą. Na jej szczycie znajduje się zegar. Wnętrze prezbiterium otwarte jest nawą ostrołukową; również okna znajdują się w ostrołukowych wnękach. Centralne miejsce w ołtarzu głównym zajmuje obraz św. Marcina, po jego bokach obrazy św. Walentego i św. Kazimierza. W dolnej części ołtarza ujrzeć można dwie figury Maryi.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Starej Kiszewie

ul. Tysiąclecia 28, 83-430 Stara Kiszewa

tel.  058 687 63 05, 505 258 749