Project Description

Czym jest Geocaching?

Geocaching to gra terenowa użytkowników GPS polegająca na poszukiwaniu “skarbów” ukrytych przez jej innych uczestników. Poszukiwane ,,skarby‘‘, tzw. skrzynki to odpowiednio zabezpieczone, wodoszczelne pojemniki zawierające drobne upominki oraz dziennik wpisów, czyli logbook, w którym kolejni znalazcy odnotowują swoje odkrycia. Na stronie internetowej www.opencaching.pl znajduje się z wszystko, co dotyczy Geocachingu w Polsce – począwszy od ABC Geocachingu do forum, gdzie można prowadzić dyskusje z innymi geocacherami.

Sama nazwa zabawy wzięła się od angielskiego słowa”cache” oznaczającego kryjówkę, skrytkę. Natomiast przedrostek “geo” (w tłumaczeniu: ziemia) oddaje szeroki, wręcz globalny charakter gry. Odnalezienie pojemnika geocache możliwe jest dzięki posiadaniu współrzędnych geograficznych.

Geocaching to zabawa, która jest już popularna na całym świecie. Połączenie turystyki aktywnej z możliwością poznawania wciąż nowych miejsc sprawia, że każdego dnia przybywa miłośników Geocachingu.

Pierwsze kroki

Na początku swojej przygody z Geocachingiem należy zarejestrować się w bezpłatnym serwisie www.opencaching.pl Serwis służy do wyszukiwania/zakładania nowych skrzynek, a także dokonywania wpisów w internetowym logbooku każdego odnalezionego kesza.

Następnie należy wybrać odpowiednie urządzenie, które odszuka sygnał GPS i wskaże miejsce ukrycia skrzynki w terenie. Posłużyć do tego może nawigacja GPS lub po prostu powszechnie używane smartfony, które wyposażone są w GPS. W przypadku telefonu jako narzędzia do odnajdywania keszy, należy pobrać i zainstalować odpowiednią aplikację (więcej informacji na www.opencaching.pl).

Po zarejestrowaniu się na stronie www.opencaching.pl warto na początek przygody z Geocachingiem zorientować się jaki stopień trudności posiada dana skrzynka. Na początek warto zacząć od skrytki o niskim stopniu trudności.

Kilka słów o projekcie

Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Serce Kaszub‘’ w ramach projektu ,,Geocaching – innowacyjna forma promocji walorów turystycznych obszaru LGR Mòrénka’’ realizowanego w ramach programu operacyjnego ,, Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013’’ wyznaczyła na terenie Powiatu Kościerskiego 7 rowerowych tras wycieczkowych wraz ze śladami GPS, wokół których powstało 40 skrzynek geocachingowych. Wytyczone szlaki oscylują wokół największych atrakcji turystycznych i walorów przyrodniczych powiatu. Trasy mają charakter zamkniętej pętli, a ich długość wynosi od 20 do 40 kilometrów, co pozwala na odbycie jednodniowej wycieczki i odnalezienie ,,skarbów‘‘ przez turystę rowerowego czy też rodziny z dziećmi.

Źródło: opencaching.pl.