W dniu 7 marca 2024 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub”. Władze i biuro zdały sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności w 2023 Członkom stowarzyszenia, a także odbyły się wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjną na kolejną trzyletnią kadencję.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” mogła pochwalić się realizacją projektów, na które łącznie wydano 100.600 zł, a z czego 69.600 zł zostało uzyskane ze źródeł zewnętrznych.
Gościem podczas Zebrania był Dyrektor Zarządzający Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną Łukasz Magrian. Jak mówił „LOT Serce Kaszub to jeden z najprężniej działających LOTów w województwie pomorskim„. Zaznaczył także, że współpraca pomiędzy LOT Serce Kaszub a PROT od lat jest bardzo dobra, a stowarzyszenie wciąż się rozwija.

Plany LOT „Serce Kaszub” na 2024 rok są równie ambitne. Organizacja złożyła 10 projektów z wnioskiem o dofinansowanie z różnych źródeł, z czego już cztery zostały rozpatrzone pozytywnie. Zamierza również silnie zaangażować się w organizację XXV Światowego Zjazdu Kaszubów, który odbędzie się w Kościerzynie. W dalszym ciągu działania będą opierały się na promocji kultury, rekreacji i ochronie środowiska, również we współpracy z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym. Zaplanowano także udział w krajowych targach turystycznych oraz kampanię promocyjną projektu „Geocaching- 40 skrzynek w Sercu Kaszub”, który jest kontynuowany od 10 lat i wciąż cieszy się popularnością.

Podczas przeprowadzonych wyborów do władz na kolejną kadencję, skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian. Kolejną kadencję na najbliższe trzy lata funkcje w Zarządzie będą pełnić: Michał Kupc, Andrzej Knitter, Gabriela Sumionka, Ewelina Labuda i Agnieszka Ganowicz- Rolbiecka. W skład Komisji Rewizyjnej nadal wchodzić będą Konrad Komorowski, Karina Florek i Anna Miszczak. Wyniki wyborów pokazują, że obecne władze zyskały zaufanie Członków stowarzyszenia, a ich działania na rzecz promocji i rozwoju regionu Kaszub przynoszą oczekiwane efekty.

A.L.