Lokalna Organizacja Turystyczna  Serce Kaszub otrzymała dofinansowanie na popularyzację folkloru w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2022.

EtnoPolska to program Narodowego Centrum Kultury, uruchomiony w 2018 roku. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze, szczególnie w małych ośrodkach. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. EtnoPolska wspiera unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” wzięła udział w tegorocznej edycji programu i znalazła się w gronie 300 beneficjentów, spośród 1498 złożonych wniosków. Dofinansowanie otrzymano w wysokości 20 000 złotych na projekt pod nazwą „Kaszëbskô rozegracëjô”, czyli na organizację wydarzeń z występami kaszubskich zespołów i warsztatami lokalnego rękodzieła.

W ramach pozyskanego dofinansowania w 2022 roku odbędą się imprezy plenerowe na terenie powiatu kościerskiego. Motywem przewodnim organizowanych wydarzeń będzie popularyzacja kultury i tradycji Kaszub. Podczas „Kaszëbskô rozegracëjô” odbędzie się wiele atrakcji m.in. zagrają kaszubskie zespoły muzyczne, warsztay lokalnego rędzieła oraz ludowy jarmark. Imprezy zaplanowane są na sezon letni bieżącego roku.
Partnerami w realizacji projektu są:
Miasto Kościerzyna
GOKSir Lipusz
GOKSir Liniewo
Ośrodek Wypoczynkowy Półwysep Lipa

Więcej o programie EtnoPolska 2022: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/wyniki-2022