EtnoPolska to program Narodowego Centrum Kultury, uruchomiony w 2018 roku. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze, szczególnie w małych ośrodkach.
Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” wzięła udział w tegorocznej edycji programu i znalazła się w gronie 308 beneficjentów, spośród 1846 złożonych wniosków. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 13.000 zł na projekt pod nazwą „Tańce i zgrywańce- kaszubski festiwal w Kościerzynie”.
W ramach pozyskanego dofinansowania w 2021 roku odbędzie się duża impreza plenerowa na kościerskim rynku, której motywem przewodnim będzie kaszubszczyzna- kultura i tradycja regionu. Na gości podczas festiwalu będą czekać zespoły muzyczne z kaszubskim repertuarem, warsztaty lokalnego rękodzieła, ludowy jarmark i wiele innych. Sposób i termin organizacji imprezy będzie w dużej mierze zależny od sytuacji epidemiologicznej w kraju.
Partnerami w realizacji projektu są:
Miasto Kościerzyna
Stowarzyszenie Love Ludove
Więcej o programie EtnoPolska 2021: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/wyniki-2021