Serdecznie zapraszamy na Lodowisko Miejskie przy SP nr 6 w Kościerzynie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 19. Nowy sezon zaczynamy 9 grudnia 2020 r. o godz. 13.30.
Od tego dnia, codziennie będzie można korzystać z oświetlonego lodowiska oraz w pełni przygotowanej wypożyczalni sprzętu (łyżwy, kaski, chodziki do nauki jazdy), a także szatni. Zachęcamy do dokonywania płatności bezgotówkowych.
Lodowisko będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.30 do 20.30*
(godziny wejść: 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30)
w soboty, niedziele oraz dni wolne od nauki szkolnej od 9.00 do 20.30*
(godziny wejść: 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30)
UWAGA: 28.12.2020 – 31.01.2021 lodowisko będzie nieczynne.
W związku z wytycznymi sanitarnymi jednocześnie na tafli lodowiska będzie mogło przebywać maksymalnie 60 osób. Obowiązywać będzie kolejność zakupu biletu – zgodnie z  „Procedurą korzystania z Lodowiska Miejskiego dla użytkowników”. Będą obowiązywały zasady sanitarne i zachowanie odległości między korzystającymi osobami.
Aktualną sytuację na lodowisku można śledzić na kanale YOUTUBE.
Zasady na lodowisku:
Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są zachować szczególne zasady bezpieczeństwa, zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i stosować się do aktualnego „Regulaminu Lodowiska Miejskiego w Kościerzynie w okresie stanu epidemii COVID-19”, a także do „Procedury korzystania z Lodowiska Miejskiego dla użytkowników”.
Wybrane zasady:
Limity osób: jednorazowo 60 osób.
Zakrywanie ust i nosa: przez cały okres pobytu na lodowisku – przed wejściem, w budynku oraz na tafli, także podczas jazdy – obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa.
Dezynfekcja rąk: każda osoba na terenie obiektu zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, wchodząc
i opuszczając obiekt. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w trzech dogodnych miejscach dla klientów.
Dystans społeczny: obowiązujący dystans to min. 2 m, szczególnie podczas przebywania w kolejce przed obiektem, przy kasie, przy wypożyczalni i w szatni.
Zakaz: zakaz korzystania z lodowiska przez osoby z objawami infekcji.
Schemat funkcjonowania lodowiska miejskiego w Kościerzynie w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 – tutaj

Źródło: www.miastokoscierzyna.pl