Wzorem lat ubiegłych Miasto Kościerzyna zaprasza do udziału w kolejnej edycji akcji „Miasto za pół ceny”, która odbędzie się w weekend 08-10.11.2019 r. W przedsięwzięciu mogą wziąć udział podmioty z Kościerzyny tj.: hotele, restauracje, kawiarnie, pizzerie, instytucje kulturalne i sportowe, które poprzez udział w akcji zamierzają przybliżyć mieszkańcom i turystom swoje oferty i placówki.

Podmioty, które wezmą udział w akcji zostaną objęte wsparciem promocyjnym obejmujących m.in. plakaty, strony internetowe, facebook, aplikację mobilną, kampanię radiową oraz oznakowanie podmiotów jednoznacznie je identyfikujących jako uczestników.

Akcja „Miasto za pół ceny” to znakomita okazja do dodatkowej promocji. firmy. Tegoroczna edycja pokrywa się  z ogólnopolską akcją ,,Weekend za pół ceny”. Co ważne, oferty nie muszą obejmować całego asortymentu.

Wszystkich, którzy zechcą przyłączyć się do kościerskiej części akcji „Miasto za pół ceny” prosimy o wysłanie do dnia 14 października 2019 r. na adres: k.reclaw@koscierzyna.gda.pl zgłoszenia wraz z propozycją oferty. Zgłoszenia można także dostarczyć osobiście do Wydziału Rozwoju i Promocji lub odesłać pocztą na adres Urzędu Miasta z dopiskiem: „Miasto za pół ceny”.

Dodatkowych informacji udziela: pan Krzysztof Recław tel. 605-575-521 lub 58 680 23 02.

Zapraszamy  do współpracy!