Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” ogłasza konkurs plastyczny dla przedszkoli zatytułowany „Wspomnienia z wakacji w sercu Kaszub”. Celem konkursu jest ukazanie jak dzieci spędziły, bądź chciałyby spędzić letnie wakacje na Kaszubach.

Konkurs jest organizowany dla grup przedszkolnych (w wieku do 5 lat). Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna formatu płaskiego A1 wykonana techniką dowolną. W pracy musi zostać umieszczone logo Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub” wykonane techniką plastyczną.

Nagrodami są:

I miejsce- 50 egzemplarzy najnowszych przewodników dla dzieci „Młodzi tropiciele przyr(g)ody”, 50 sztuk smyczy do kluczy oraz nagrodę niespodziankę

II miejsce- 30 egzemplarzy najnowszych przewodników dla dzieci „Młodzi tropiciele przyr(g)ody”

III miejsce- 20 egzemplarzy najnowszych przewodników dla dzieci „Młodzi tropiciele przyr(g)ody”

3 wyróżnienia w postaci drobnych upominków dla dzieci.

Dodatkowo każda grupa przedszkolna, która otrzymała nagrodę bądź wyróżnienie, otrzyma także dyplom z gratulacjami, a także ich prace zostaną wystawione w formie tygodniowego wernisażu w Kościerzynie.

Prace należy dostarczyć do biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub” w Kościerzynie, przy ulicy Świętojańskiej 5 E. Termin składania prac do 25 października 2019r. Ogłoszenie wyników konkursu 31 października 2019r.

REGULAMIN KONKURSU