Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” ogłasza nabór na bezpłatny kurs języka angielskiego na poziomie A2. Organizatorem kursu jest Prywatne Centrum Edukacyjne MARMOŁOWSKI.

Kurs jest kierowany dla osób pracujących oraz przedsiębiorców MMŚP powyżej 25 roku życia. Zajęcia będą odbywały się w Kościerzynie. Kurs będzie odbywał się w wymiarze 120 godzin, zajęcia są planowane na godziny popołudniowe, aby nie kolidowały z obowiązkami zawodowymi kursantów.

Osoby posiadające certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie A1 nie muszą podchodzić do egzaminu klasyfikującego. Osoby nie posiadające certyfikatu będą podchodziły do egzaminu, który potwierdzi znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie.

Zgłoszenia prosimy przysyłać do biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub” do 15 sierpnia 2019 roku, na adres mailowy biuro@lot-sercekaszub.pl.

FORMULARZ REKRUTACYJNY

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

UWAGA! Należy przesłać oba wypełnione oświadczenia wraz z formularzem zgłoszeniowym.

A.L.