Wspaniale! Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” otrzymała najwyższe dofinansowanie w kategorii wsparcie wydawnictw promocyjnych od Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. ????????????????????Dziękujemy! 
W ramach dofinansowania opracujemy i wydamy przewodnik turystyczny pn. „Sakralne miejsce w Sercu Kaszub. Atrakcje turystyki religijnej”.