Wciąż zmieniająca się sytuacja w czasie kryzysu wywołanego pandemią wirusa SARS-CoV-19 wymaga stałego śledzenia najnowszych informacji i zmian mających bezpośredni wpływ na branżę turystyczną.
Przedstawiamy wiarygodne i rzetelne źródła wiadomości.

Polska Organizacja Turystyczna uruchomiła specjalny adres mailowy, pod który można przesłać pytania związane z sytuacją w Państwa działalności. Korespondencję można kierować na adres: koronawirus@pot.gov.pl

Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą pozostać otwarte tylko i wyłącznie dla:

  • osób w kwarantannie lub izolacji,
  • personelu medycznego,
  • osób w delegacji i dla tych, którzy korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych (dotyczy to np. pracowników budowlanych).

AKTUALNE ZASADY I OGRANICZENIA PANUJĄCE W KRAJU

Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił stronę internetową dla
przedsiębiorców i firm z naszego regionu, które zostały dotknięte skutkami
epidemii. Strona ma być narzędziem skupiającym informacje o wszystkich
formach dostępnego obecnie wsparcia. Strona jest dostępna pod adresem
www.pomocdlafirm.pomorskie.eu.