Zapraszamy na otwarcie Eko-Edukacyjnego Parku Rodzinnego w Loryńcu. ?????

? 30 sierpnia 2022 r. w godz. 11:00-13:00 przy Sali Wiejskiej w Loryńcu.

?Tego dnia będzie można zapoznać się z tablicami edukacyjnymi i urządzeniami w parku. Ponadto odbędą się warsztaty przyrodnicze i poczęstunek.

Celem zadania „Przyroda w Sercu Kaszub” jest rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców oraz osób przyjezdnych, której główną rolą będzie zwiększenie świadomości ekologicznej, odpowiedzialnej rekreacji i życia w zgodzie z otaczającą naturą. Projekt w atrakcyjny sposób ma edukować przyjezdnych na temat otaczającej przyrody, w jaki sposób zachowywać się w lesie oraz dlaczego śmieci są tak dużym zagrożeniem dla środowiska, zwłaszcza zwierząt. Przez wieś Loryniec, w której znajduje się Park biegną popularne szlaki turystyczne, zwłaszcza rowerowe i kajakowe, a duży ruch turystyczny zwiększa ryzyko dewastacji terenu. Liczymy, że taka forma edukacji ekologicznej przyczyni się do większej świadomości ludzi o otaczającym krajobrazie oraz zwiększenia ochrony tych naturalnych terenów.

Projekt promuje działania proekologiczne takie jak:
– Zasiana kwietna łąka, która jest schronieniem dla wielu gatunków zwierząt: małych ssaków, gadów, płazów, owadów, oraz zapylaczy, w tym pszczół, które zbierając pyłek pełnią pożyteczną rolę w ekosystemie. Łąki stanowią dla nich miejsce do rozmnażania i schronienie.
– Postawiony domek dla owadów, który zapewnia schronienie różnym gatunkom i umożliwia im budowanie gniazd. Owady znajdą w nim miejsce do złożenia jaj, schronienia się przed zwierzętami, czy deszczem.
– Edukacja ekologiczna dla osób w każdym wieku poprzez postawione urządzenia do nauki i zabawy.

Zadanie jest dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.