Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych dnia 21 września tego roku zorganizowali wystawę grzybów na Rynku Miasta w Kościerzynie. To bardzo ciekawe wydarzenie, którego celem było przekazanie szerokiej wiedzy na temat grzybów. Zainteresowani przychodząc na rynek mogli zobaczyć aż 80 walorów runa leśnego jakimi są  grzyby rosnące w kaszubskich lasach.

Wśród tych 80-ciu gatunków grzybów, szczególnie zadziwiające było odkrywanie tych dotąd nie znanych. Każdy z Pomorskich Parków reprezentował gatunki jadalne, niejadalne i trujące.
To wydarzenie pozwoliło uświadomić nawet najmłodszym uczestnikom jakie grzyby można zbierać, a które omijać. Ważnym czynnikiem jest to, aby zbierający grzyby mogli bezpiecznie je gromadzić  i rozpoznawać gatunki trujące, jak również poznać charakterystykę poszycia leśnego, aby znajdować najlepsze okazy.