Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

Cele Biegu:
– popularyzacja najprostszej formy ruchu, jaką są biegi przełajowe,
– umożliwienie sprawdzenia swych sił i możliwości,
– kultywowanie symboliki narodowej na przykładzie dworku – Muzeum.
Organizatorzy i współorganizatorzy:
– Gmina Nowa Karczma
– Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie
– Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie
– Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku
Warunki uczestnictwa
1. Bieg ma charakter WIRTUALNY.
2. Zgłoszenia do Biegu dokonujemy przez stronę: elektronicznezapisy.pl do 29 września, do godz. 23.59.
3. W przypadku osób niepełnoletnich rejestracji dokonuje rodzic lub opiekun.
4. Nie ma limitu wieku uczestników Biegu.
5. Opłata startowa wynosi – 10 zł. Mieszkańcy Gminy Nowa Karczma i osoby powyżej 70 roku życia są zwolnieni z opłaty.
6. Każdy uczestnik indywidualnie wyznacza sobie trasę oraz godzinę startu.
7. Bieg odbywa się w terminie 25 – 29 września 2020 r.
8. Uczestnik potwierdza wzięcie udziału w wydarzeniu na podstawie zrzutu ekranu w dowolnej aplikacji rejestrującej trasę aktywności (endomondo, huawei zdrowie, strava itp.). Zrzut musi zawierać informacje takie jak: trasa, pokonany dystans, data.
9. Zrzuty należy przesłać do niedzieli 5 października 2020 roku do godz. 23:59 na emiala: biegmazurka@wp.pl
10. Jeżeli uczestnik wykona aktywność o dystansie większym niż 5 km, aktywność taka zostanie również zaliczona.
11. Każdy uczestnik otrzyma: pamiątkowy medal, numer startowy w formie elektronicznej i certyfikat ukończenia Biegu.
12. Pakiety startowe będą wysyłane na adres podany w zgłoszeniu, istnieje możliwość odbioru pakietu w biurze GOKSiR ul. Szkolna 5 83-404 Nowa Karczma.
13. Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą Bieg i prześlą zrzut w terminie, rozlosowane zostaną nagrody niespodzianki. Losowanie będzie miało miejsce 7 października 2020 roku w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie o godz. 12.00 (aby wziąć udział w losowaniu nagród, niezbędne jest podanie numeru telefonu w emailu przy wysyłaniu zrzutu).
14. Wszyscy uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez organizatora imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883).
Kontakt:
GOKSiR Nowa Karczma – tel. 58 680-06-04 / 603709161
e-mail: biegmazurka@wp.pl lub goksir@nowakarczma.pl

Szczegóły

Start:
25 września, 2020
Koniec:
29 września, 2020