Uroczystość odsłonięcia pomnika T. i B. Plińskich w Wielu