Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.
IV RAJD KASZUBSKICH DRZYMALITÓW
(Rodzinny rajd rowerowy)
20.06.2021r. (niedziela)
Skorzewo (plac przy kościele)
PROGRAM:
14:00 – zapisy i rozdanie uczestnikom mapek i wody.
14:15 — aerobik rozgrzewający
14:30 – start rajdu pieszego (nordic walking) i rowerowego malowniczą trasą Drzymalitów
Ok. godz.16:00 – meta, rozdanie medali, pamiątkowych magnesów
i poczęstunek
Organizatorzy zapewniają:
– poczęstunek (kiełbasa z ogniska, grochówka);
– uczestnicy rajdu otrzymają pamiątkowy magnes, mapkę z trasą i medal.
Darmowe zapisy do rajdu rowerowego na facebook’u (wydarzenie) do dnia 15.06.2021r. lub w dniu rajdu od godz.14.00
ZAPRASZAMY!
Organizatorzy:
Sołtys Skorzewa,
Aktywni Kaszubi.
Partnerzy: Gmina Kościerzyna, KS Skorzewo, OSP Skorzewo, Serce Kaszub.
Sponsorzy: Sklep „U Marzeny”, KCE Vademecum,
Masaż leczniczy- Robert Dębicki, Usługi remontowo- budowlane S.M. Solution Mariusz Stefański.
………………………..
REGULAMIN
IV RAJDU KASZUBSKICH DRZYMALITÓW
1. Cele:
– popularyzacja wiedzy o Kaszubach i języku kaszubskim;
– poznanie zakątków i okolic, promowanie Skorzewa;
– propagowanie turystyki pieszej i rowerowej jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego;
– promowanie zdrowia.
2. Uczestnicy:
W Rajdzie mogą wziąć udział:
– dzieci, młodzież i dorośli;
– każdy uczestnik musi posiadać sprawny rower;
– dzieci do lat 11 mogą brać udział w Rajdzie pod opieką osób dorosłych (opiekun prawny lub rodzic), rodzinnie;
– osoby od 12 -18 lat mogą brać udział w Rajdzie pod opieką dorosłych (opiekun prawny lub rodzic) bądź posiadać pisemną zgodę rodziców, którą należy dostarczyć organizatorom w dniu Rajdu.
3. Miejsce i termin Rajdu:
START:
– plac przy kościele o godz.14.30 (na czele z instruktorami prowadzącymi)
– czas rajdu rowerowego ok.1.5 godz. –
trasą Drzymalitów;
– czas rajdu pieszego nordic walking
ok.45min – trasa do boiska sportowego pod lasem i z powrotem na miejsce.
4. Zapisy:
Darmowe zapisy do rajdu rowerowego na facebook’u (wydarzenie) do dnia 15.06.2021r. albo w dniu Rajdu od godz.14.00 na placu przy kościele.
W treści należy podać: imię i nazwisko uczestnika.
5. Świadczenia organizatorów:
Mapa z trasą, pamiątkowy magnes, medal i poczęstunek dla uczestników Rajdu.
6. Warunki uczestnictwa;
Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z regulaminem Rajdu;
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zachowania wszystkich aktualnie obowiązujących w dniu Rajdu obostrzeń i przepisów związanych z pandemią Covid-19;
Podczas Rajdu zachowany będzie limit uczestników zgodnie z aktualnymi w dniu Rajdu obostrzeniami w związku z pandemią Covid-19;
Każdy uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność oraz ubezpiecza się we własnym zakresie;
Wpisanie się na listę uczestników oznacza potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzeganiem oraz zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z przebiegu Rajdu zamieszczonych w mediach;
Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania;
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy Rajdu;
Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada;
Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników Rajdu, w których brali oni udział ani nie ubezpiecza uczestników na okres wydarzenia.

Szczegóły

Data:
20 czerwca, 2021

Miejsce

Skorzewo