? Z leżnoscë Swiãta Bialków pòsznëkrowali më w ksążkach kąsk przëslowiów kaszëbsczich ?
?Trzëmac białkã za słowò, a rëbã za ògón to na jedno wëchôdô.
?Kòżdô niasta je z tegò samégò casta.
? Kòniowi nie dowiérzôj z tëłu, psu z przódkù, a białce z niżódny stronë.
? Babë ani pùrtk nie òszukô.
? Chłop wiedno babie ùlegnie.
? Nic gòrszégò ni ma, jak czej chłop białce w garczi zazérô.
Leno sã bialczi nie òbrôżôjta ?