🌼 Z leżnoscë Swiãta Bialków pòsznëkrowali më w ksążkach kąsk przëslowiów kaszëbsczich 🌼
🌷Trzëmac białkã za słowò, a rëbã za ògón to na jedno wëchôdô.
🌷Kòżdô niasta je z tegò samégò casta.
🌷 Kòniowi nie dowiérzôj z tëłu, psu z przódkù, a białce z niżódny stronë.
🌷 Babë ani pùrtk nie òszukô.
🌷 Chłop wiedno babie ùlegnie.
🌷 Nic gòrszégò ni ma, jak czej chłop białce w garczi zazérô.
Leno sã bialczi nie òbrôżôjta 🎉