Konkurs ”8 szlaków w 8 tygodni” dedykowany jest głównie miłośnikom dwóch kółek, którzy jeżdżąc na rowerze, chcieliby poznać region Serca Kaszub, a wykazując się przy tym kreatywnością – wygrać rower górski!

Konkurs polega na odnalezieniu w terenie, na ośmiu szlakach rowerowych, odpowiedzi do ośmiu pytań krzyżówki wskazanych na karcie gry (do pobrania na poniżej). Po rozwiązaniu krzyżówki cyfry od 1 do 12 utworzą hasło, które uczestnik musi wykorzystać (zawrzeć) w wymyślonym przez siebie, autorskim haśle promocyjnym (maksymalnie 30 słów). Hasło promocyjne należy przesłać na adres email: biuro@lot-sercekaszub.pl w terminie do 29.08.2019 r. do godz. 23:59, podając imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz numer telefonu. Zgłoszenie powinno być wykonane na osobę pełnoletnią. Hasło promocyjne wymyślone przez uczestnika stanowi główne kryterium przyznania nagrody w konkursie przez Komisję Konkursową.

Wręczenie nagrody odbędzie się 31 sierpnia podczas IV Rodzinnego Rajdu Rowerowego na Półwyspie Lipa (gm. Karsin).

REGULAMIN KONKURSU

KARTA KONKURSOWA