Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków LOT ,,Serce Kaszub”