W dniu 26 lutego br. w sali konferencyjnej Starego Browaru Kościerzyna odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Serce Kaszub”. Podczas spotkania przedstawiono osiągnięcia Stowarzyszenia w roku 2018 oraz plan działań promocyjnych i budżet na rok 2019.
Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie zatwierdzili plany finansowe i merytoryczne – zarówno te już zrealizowane, jak i przewidziane na bieżący rok.
Szczególną rolę w ubiegłym roku odegrały liczne wizyty studyjne. Część z nich, zorganizowana w partnerstwie z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, przygotowana była specjalnie dla zagranicznych dziennikarzy, blogerów turystycznych i touroperatorów. Odbyły się również wizyty studyjne Zarządu LOT „Serce Kaszub” w gospodarstwach agroturystycznych należących do Stowarzyszenia. W listopadzie przedstawiciele branży turystycznej oraz samorządów uczestniczyli w wizycie studyjnej po najatrakcyjniejszych miejscach na terenie gminy Lipusz.
Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub” Mateusz Ankiersztejn przedstawił znakomite efekty kampanii internetowej, promującej stronę lot-sercekaszub.pl. Dzięki przekazanym w prezentacji p. prezesa cennym wskazówkom, Członkowie Stowarzyszenia mogą udoskonalić swoje oferty w Internecie.
Rok 2019 zapowiada się równie intensywnie, jak miniony, bardzo udany dla Stowarzyszenia rok 2018. Wśród głównych planowanych działań znajdują się: kontynuacja kampanii internetowej, akcja promująca turystykę rowerową wraz z IV Rodzinnym Rajdem Rowerowym, wizyty studyjne oraz nowa formuła Karty Turysty.
Bardzo ważnym akcentem w czasie zebrania było podjęcie uchwały o nadaniu godności Członka Honorowego Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub” panu Andrzejowi Penkowi, prezesowi LOT-u w latach 2012 – 2018.