Dnia 6.02.2020r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub”. Zebrani zgromadzili się w sali konferencyjnej Starego Browaru Kościerzyna.

Podczas Zebrania zostały omówione zrealizowane działania Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub” w 2019 wraz ze sprawozdaniem finansowym. Komisja Rewizyjna stwierdziła zgodnie, iż wynik finansowy nie budzi zastrzeżeń. Zarządowi zostało udzielone absolutorium.

W minionym roku szczególnie ważnym działaniem była organizacja cyklu bezpłatnych warsztatów rękodzielniczych. Warsztaty te odbywały się w lipcu i sierpniu, w każdy piątek, sobotę i niedzielę, a zrealizowano aż 7 różnych zajęć warsztatowych. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a zwieńczeniem pracy stowarzyszenia nad ich organizacją, była nagroda Prezesa Honorowego PROT w kategorii „Subregionalny marketing terytorialny”. Istotna była także promocja turystyki rowerowej, gdzie w połączeniu z Rodzinnym Rajdem Rowerowym odbył się konkurs „8 szlaków w 8 tygodni”, w którym główną nagrodą był rower górski. Z materiałów promocyjnych, dzięki dofinansowaniu z Fundacji TESCO, został wydany przewodnik dla dzieci „Młodzi tropiciele przyr(g)ody”, a także zaktualizowano kościerską grę miejską „Stegna Stolemów”, uzupełniając ją o treści związane z nową figurą stolema- Mëmką. Odbyły się także wizyty studyjne tj. wizyta Pascala Brodnickiego na polach kaszubskich truskawek, czy Anita Demianowicz przygotowująca materiał na Turystyczne Mistrzostwa Blogerów, jako reprezentantka województwa pomorskiego. Stowarzyszenie promowało Powiat Kościerski również na większą skalę- podczas Pikniku nad Odrą w Szczecinie, na Dniach Polskich w skansenie w Sztokholmie, czy na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Warszawie. Poza tym, oczywiście LOT „Serce Kaszub” brał także udział w lokalnych wydarzeniach, jak Jarmark Wdzydzki, Festiwal Żurawiny, czy Festiwal Kiszewskie Smaki.

Na spotkaniu przedstawiono także plany promocyjne- merytoryczne i finansowe- na 2020 rok. W bieżącym roku LOT „Serce Kaszub” skupi się na promocji turystyki kajakowej ze względu na zrealizowany projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, który został uznany jako jeden z trzech przedsięwzięć strategicznych Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż na lata 2014- 2020. Poza tym kontynuowana zostanie promocja turystyki rowerowej poprzez organizację kolejnej, już piątej, edycji Rodzinnego Rajdu Rowerowego- w tym roku w Liniewie. W planach jest również opracowanie materiałów promocyjnych dla każdej gminy Powiatu Kościerskiego oraz wydanie nowej formuły Karty Turysty. Poza tym kilka wyjazdów na targi turystyczne- między innymi do Poznania, Łodzi czy Katowic. Odpowiadając na ogromne zainteresowanie warsztatami w ubiegłym roku, zorganizowana zostanie ich druga edycja, lecz tym razem w innych miejscowościach, a mianowicie w Lipuszu, Nowej Karczmie i Starej Kiszewie. Na pewno dużo uwagi zostanie także poświęcone promocji w internecie, co w obecnych czasach jest podstawą. Wspomniano także o podjęciu współpracy z Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

Miniony rok 2019 był owocny, pełen działań promocyjnych zarówno tych kontynuowanych, jak i nowych, lecz 2020 zapowiada się równie dobrze. Sobie oraz naszym Członkom, życzymy udanego roku i efektywnej współpracy, a także, oczywiście, wielu turystów przybywających na Kaszuby!

A.L.