W dniu 1 lutego 2017 r. o godz. 12.00 w Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego (Sala Konferencyjna nr 1, I piętro) w Kościerzynie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Serce Kaszub”.
Głównym punktem spotkania będzie podsumowanie działań podjętych przez stowarzyszenie w 2016 roku oraz zatwierdzenie planów promocyjnych na rok 2017.
PORZĄDEK OBRAD