Walne Zebranie Członków LOT ,,Serce Kaszub” 26.02.2019 r.