W dniu 2 lutego br. w Hotelu Bazuny w Kościerzynie odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Serce Kaszub’’.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Kościerskiego oraz członkowie z branży turystycznej. Wśród obecnych był m.in. Michał Majewski Burmistrz Miasta Kościerzyna, Henryk Ossowski – Wicestarosta Kościerski oraz Dariusz Męczykowski Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Na spotkaniu dokonano podsumowania działalności LOT ,,Serce Kaszub’’ w 2015 roku oraz przedstawiono plan działań promocyjnych na rok bieżący.
Największymi przedsięwzięciami podjętymi w minionym roku przez LOT ,,Serce Kaszub’’ była wizyta  telewizji TVN w Kościerzynie, w wyniku czego powstał reportaż zachęcający do wypoczynku na Kaszubach. Materiał ukazał się na antenie 2 stycznia 2015 r. w programie ,,Dzień Doby TVN!”. Ponadto stowarzyszenie zorganizowało study tour dla siedmiu wiodących niemieckich dziennikarzy, wizytę studyjną dla blisko trzydziestu przewodników i pilotów turystycznych z całego województwa pomorskiego oraz wiele pomniejszych działań na skalę województwa.
Wśród kluczowych kierunków działań LOT ,,Serce Kaszub’’ w 2016 roku znajdzie się kampania internetowa na skalę ogólnopolską promująca region Kaszub i  członków stowarzyszenia oraz wydanie Karty Turysty. Stałym elementem promocji będzie również organizacja kolejnych wizyt studyjnych dla dziennikarzy oraz udział w ogólnopolskich imprezach targowo – wystawienniczych. Ważnym kierunkiem działań będzie koordynacja i opracowanie oferty przyrodniczej, mającej na celu wydłużenie sezonu turystycznego oraz przeprowadzenie badań ankietowych wśród turystów oceniających atrakcyjność turystyczną powiatu kościerskiego.
Zarząd LOT ,,Serce Kaszub” składa serdeczne podziękowania członkom stowarzyszenia za kolejny owocny rok współpracy.
 
L.N.