W miniony piątek 25 sierpnia br. wspierając akcję Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego LOT ,,Serce Kaszub” uczestniczył w spływie kajakowym, którego celem było sprzątanie koryta rzeki Wdy i Trzebiochy. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, którym temat ekologii jest bliski, zebrano blisko 1 500 l zalegających w rzece śmieci. Były to głównie butelki, puszki, folie, buty i odzież, a nawet worki po nawozach sztucznych czy styropianowe elementy po rzucanych na wodę lampionach.
Akcja była dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 
fot. A.Michalak, archiwum WPK