Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Serce Kaszub” serdecznie zaprasza na spotkanie branży agroturystycznej z terenu powiatu kościerskiego, które odbędzie się w dniu 26.04.2017 r. o godz. 12:00 na Farmie Strusi Afrykańskich w Garczynie.
Tematem przewodnim spotkania będzie szkolenie praktyczne z obsługi panelu rezerwacji noclegów w ramach Systemu Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystycznej. Portal ma w sposób ciekawy i kompletny prezentować walory turystyczne Powiatu Kościerskiego i zachęcać turystów do przyjazdu na te tereny, natomiast panel rezerwacji noclegów -ułatwić znalezienie docelowego miejsca noclegowego. Szkolenie przeprowadzimy z pozycji panelu administracyjnego, ażeby pokazać uczestnikom szkolenia, jak przydatne i nie skomplikowane w obsłudze jest to oprogramowanie.
Na spotkanie zaprosiliśmy panią Krystynę Drąg – Wiceprezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej ,,Gospodarstwa Gościnne”, która zaprezentuje temat: Kształtowanie poziomu usług turystycznych na obszarze wiejskim. Bazując na własnych doświadczeniach oraz wieloletniej współpracy z kwaterodawcami bazy agroturystycznej z całego kraju pani Krystyna przekaże wiele cennych rozwiązań i przykładów, które być może odnajdą zastosowanie również w Państwa obiektach.
Spotka się z nami również pani Barbara Ditrich z Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, która opowie o działalności w zakresie przetwórstwa i sprzedaży żywności tzw. sprzedaży bezpośredniej. Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961).
Na zakończenie spotkania właścicielka Farmy Strusi Afrykańskiej oraz Gospodarstwa Agroturystycznego ,,AGRO STRUŚ” pani Katarzyna Michnowska opowie o swoim obiekcie i zaserwuje poczęstunek ze strusiny.
Zapraszamy do udziału nie tylko właścicieli gospodarstw agroturystycznych, ale również osoby zainteresowane poszczególnym panelem tematycznym.