W minioną środę 26 kwietnia br. na Farmie Strusi Afrykańskich w Garczynie odbyło się spotkanie przedstawicieli branży agroturystycznej z terenu powiatu kościerskiego. W spotkaniu uczestniczyli zarówno członkowie LOT ,,Serce Kaszub”, jak również osoby spoza stowarzyszenia.
Podczas spotkania kierownik biura LOT ,,Serce Kaszub” Lidia Narloch zaprezentowała obecnym System Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystycznej – produkt, który powstał w ramach projektu ,,Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej”.  W skład systemu wchodzi portal turystyczny oraz aplikacja mobilna – oba moduły posiadają panel rezerwacji noclegów, a ich rolą jest w sposób ciekawy i kompletny prezentować walory turystyczne Powiatu Kościerskiego. Podczas spotkania przeprowadzono również szkolenie praktyczne z obsługi panelu rezerwacji noclegów.
Natomiast pani Krystyną Drąg – Wiceprezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej ,,Gospodarstwa Gościnne”, w sposób dogłębny przedstawiła temat kształtowania poziomu usług turystycznych na obszarze wiejskim.  Opowiedziała o kategoryzacji, dobrych praktykach oraz wymogach ustawowych wobec kwaterodawców. Swoją prezentację poparła konkretnymi przykładami z całego kraju, wskazując najbardziej optymalne rozwiązania.
Z kolei pani Ewelina Szyc z Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu przybliżyła obecnym zaistniałe zmiany w przepisach dotyczących rolniczego handlu detalicznego. Temat wzbudził duże zainteresowanie i z pewnością wrócimy jeszcze o niego podczas kolejnych spotkań. która opowie o działalności w zakresie przetwórstwa i sprzedaży żywności tzw. sprzedaży bezpośredniej.
Smakowitym uwieńczeniem spotkania był poczęstunek w postaci pieczonego udźca ze strusiny, który przygotowała właścicielka Farmy Strusi Afrykańskiej pani Katarzyna Michnowska. Był to kolejny punkt spotkania, który wzbudził duże zainteresowanie, również kulinarne:)
Obecnym dziękujemy za przybycie.
 
L.N.