W minioną środę 1 lutego br. w Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Serce Kaszub’’. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu kościerskiego oraz branża turystyczna, a celem spotkania było podsumowanie działalności LOT ,,Serce Kaszub’’ w 2016 roku oraz przedstawienie planów promocyjnych na rok bieżący.

Wśród największych działań promocyjnych zrealizowanych w minionym roku przez LOT ,,Serce Kaszub’’ był wyjazd na Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach oraz realizacja projektu ,,Rekreacja i edukacja przyrodnicza na kaszubskiej wsi’’. Projekt został dofinansowany z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a jego kluczowymi elementami był wyjazd targowy oraz wydanie serii publikacji zachęcających do wypoczynku na wsi: ,,Rekreacja przyrodnicza na kaszubskiej wsi”, ,,Poradnik grzybiarza”, ,,Z wędką na Kaszuby”. Ważnym elementem podjętych działań promocyjnych była 3-miesięczna kampania internetowa Adwords. LOT ,,Serce Kaszub” w minionym roku zorganizował także wizytę studyjną dla dziennikarzy PROT, tym samym wpisując obszar powiatu kościerskiego w projekt: Pomorskie Prestige, który jest zestawieniem najwyższej jakości ofert dla turystów poszukujących i wymagających. Rok 2016 był również pierwszym rokiem ukazania się Karty Turysty – karty rabatowej dla turystów i mieszkańców uprawniającej do zniżek na usługi noclegowe, gastronomiczne i rekreacyjne na terenie całego powiatu kościerskiego.

Natomiast wśród działaniach promocyjnych LOT ,,Serce Kaszub’’ na 2017 roku znajduje się kampania internetowa na skalę ogólnopolską promująca region Kaszub i członków stowarzyszenia. Stowarzyszenie w roku bieżącym weźmie udział w dwóch wyjazdach targowych: Tour Salon w Poznaniu oraz Free Time Festiwal w Gdańsku. Ważnym zadaniem, które od bieżącego roku będzie realizował LOT jest administrowanie Systemu Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystycznej. Portal ma zachęcać turystę do przyjazdu i wypoczynku na Kaszubach oraz ułatwić znalezienie miejsca noclegowego. System posiada dwa profile – stronę internetową oraz aplikację mobilną – oba z możliwością. Wzorem roku ubiegłego zostanie wydana kolejna edycja Karty Turysty, a także pojawi się stały element jakim jest organizacja wizyt studyjnych dla dziennikarzy. W planach LOT jest również skomponowanie oferty turystyki przyrodniczej dedykowanej na rynek skandynawski, wytyczenie nowych szlaków turystycznych oraz organizacja imprez promujących turystykę aktywną.
Podczas spotkania członkom LOT ,,Serce Kaszub” zostały nadane tablice rekomendacyjne świadczące o jakości usług podmiotów zrzeszonych w stowarzyszeniu, a Zarząd LOT ,,Serce Kaszub” złożył wyrazy podziękowania członkom stowarzyszenia za kolejny rok współpracy.
L.N.