„Zrównoważona turystyka dla rozwoju”– pod tym hasłem odbył się tegoroczny Światowy Dzień Turystyki – najważniejsze święto miłośników i osób  środowiska branży turystycznej. Uroczystość regionalnych obchodów odbyła się 29 września 2017 r., w przepięknym Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. 

Światowy Dzień Turystyki, ustanowiony decyzją wyspecjalizowanej organizacji ONZ (UNWTO), obchodzony jest na całym świecie od ponad 30 lat. W tym roku obchody Światowego Dnia Turystyki zwracają naszą uwagę na turystykę zrównoważoną. Województwo Pomorskie jest dobrym tego przykładem, dzięki systematycznej działalności branży turystycznej i przygotowaniu różnorodnej oferty , ruch turystyczny jest co raz bardziej zdywersyfikowany i obejmuje prawie całe województwo, a sezon turystyczny nie dotyczy już tylko lata. Zrównoważona turystyka, do której nawiązuje tegoroczne hasło, ma również na celu zminimalizowanie negatywnych skutków jej oddziaływania na środowisko naturalne i kulturę, a także, powinna generować zyski i miejsca pracy. Pamiętając o powyższych założeniach, przygotowana oferta powinna nadal uniezależniać się od pogody i być skierowana do różnych grup odbiorców.

Tegoroczną edycję święta turystyki patronatem honorowym objęli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, prezes Polskiej Izby Turystyki, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Jak co roku w obchodach uczestniczył również Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, prezes honorowy PROT. Nad całością pieczę trzymała prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Marta Chełkowska, reprezentująca głównych organizatorów wydarzenia  oraz Jan Korsak, Przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Na sali zasiadło też wielu działaczy PTTK, samorządowców i przedstawicieli branży turystycznej.

Jednym z ważniejszych momentów uroczystości było przyznanie nagród: Gryfa Pomorskiego, Krzyże Zasługi Prezydenta RP, Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Turystyki” nadawane przez Ministra Sportu i Turystyki oraz Nagrody Marszałka Województwa Po­morskiego.
Z terenu Serca Kaszub wyróżnienie Prezesa Honorowego PROT w kategorii ,,Ku­linarne odkrycie roku” otrzymała Karola Bober za do­mowe chleby z formy .
Gratulujemy!!!

źródło: http://www.prot.gda.pl/swiatowy-dzien-turystyki-2017-za-nami
źródło: kurierkaszubski. eu