Szanowni Państwo,

Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Serce Kaszub” ma zaszczyt i przyjemność zaprosić do współpracy podmioty z terenu powiatu kościerskiego przy kolejnej edycji ,,Karty Turysty”.

W pierwszym roku do projektu przystąpiło 40 podmiotów z terenu powiatu kościerskiego oferując blisko 60 zniżek na usługi noclegowe, gastronomiczne i rekreacyjne. Natomiast sama karta została rozdystrybuowana na terenie powiatu kościerskiego w łącznej ilości blisko 1200 sztuk.

Karta Turysty w tegorocznej edycji zostanie wprowadzona z dwuletnim terminem ważności. Czynnik ten ma być dodatkowym impulsem do zakupu karty oraz stanowić dla turysty bodziec do przyjazdu na Kaszuby za rok. Ponadto broszura informacyjna dystrybuowana wraz z ,,Kartą Turysty” oprócz pełnej informacji o zniżkach i danych Partnerów dodatkowo zawierać będzie mapę powiatu kościerskiego. Projekt promowany będzie poprzez kampanię internetową oraz rozpowszechnienie banerów i plakatów informacyjnych w strategicznych punktach powiatu kościerskiego.

Lista wszystkich usługodawców (Partnerów), którzy przystąpią do projektu wraz z opisem promocyjnej oferty, zostanie szeroko rozpowszechniona, w tym umieszczona na stronie internetowej www.lot-sercekaszub.pl oraz stronach internetowych organizacji współpracujących i Partnerów.

Aby przyłączyć się do współpracy, wystarczy wypełnić zamieszczoną poniżej deklarację, w którym przedstawią Państwo swoją promocyjną ofertę. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć osobiście lub korespondencyjnie do siedziby Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Serce Kaszub’’, ul. Świętojańska 5E w Kościerzynie, lub e-mailem na adres: biuro@lot-sercekaszub.pl do dnia 15.02.2017 r.

Udział Partnerów w projekcie jest bezpłatny!

Zapraszamy do współpracy!!

DEKLARACJA KARTA TURYSTY

REGULAMIN KARTY TURYSTY