W Kościerzynie na ulicy Słodowej przy Starym Browarze Kościerzyna powstała pierwsza w Powiecie Kościerskim stacja ładowania pojazdów elektrycznych. Stacja będzie działać czynnie od 16 marca 2020r.

Operatorem stacji jest firma Energa Obrót S.A.
-We współpracy z firmą Stary Browar Kościerzyna w Kościerzynie powstała stacja do ładowania pojazdów elektrycznych DC. Czas ładowania pojazdu na stacji to około 1 godzina. Aby skorzystać ze stacji ładowania należy zarejestrować się na naszej stronie i otrzymać kartę zezwalającą na ładowanie. – mówi Leszek Dymowski, pełnomocnik ds. sprzedaży produktów eMobility Energa Obrót S.A.
Link do wniosku o wydanie karty dostępu do sieci stacji ładowania Energa (KLIK).

Samochody elektryczne, jako pojazdy zeroemisyjne i ciche, ograniczają zarówno zanieczyszczenia powietrza, jak i hałas. A jeśli samochody elektryczne ładowane są energią ze źródeł odnawialnych, zmniejszają również emisji gazów cieplarnianych, a tym samym są ważnym elementem wysiłków na rzecz ograniczenia zmian klimatu.

A.L.