Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, realizując przedsięwzięcie strategiczne „Pomorskie Szlaki Kajakowe” zaprasza właścicieli, operatorów i zarządców OGÓLNODOSTĘPNYCH przystani, stanic oraz pomostów kajakowych do NIEODPŁATNEGO zgłaszania i rejestracji swojej oferty w bazie przystani kajakowych, funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego.
Podstawą zgłoszenia udziału w bazie danych i rejestracji oferty jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.
Zgłoszenie należy wysłać zgodnie z instrukcją zamieszczoną w formularzu zgłoszeniowym, na adres: kajaki@pomorskie.eu
ZGŁOSZENIE I Rejestracja w bazie są bezpłatne.
Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria oferty zostaną po weryfikacji ujęte w bazie danych przystani, pomostów i stanic kajakowych, działających na terenie województwa pomorskiego. Baza zamieszczona zostanie na nowo powstającej stronie internetowej www.kajaki.pomorskie.eu, dedykowanej dla promocji turystyki kajakowej.
W każdym momencie po wpisie do bazy można zgłosić pisemnie lub mailowo rezygnację z udziału w bazie. Rezygnacja nie powoduje żadnych konsekwencji.
Szczegółowe informacje o procedurze naboru i weryfikacji zgłoszeń oraz zasadach funkcjonowania bazy danych znajdują się w Regulaminie naboru.
Formularz zgłoszenia przystani.docx