Zamek krzyżacki w Bytowie

Zamek krzyżacki w Bytowie
Zamek w Bytowie powstawał w czasach, kiedy wzrastało napięcie między Krzyżakami a Polską, które niedługo potem miało skończyć się wielką wojną. Były to lata 1398-1406. Główny i najstarszy gotycki budynek w zespole zamkowym to tzw. Dom Zakonny (obecnie muzeum) znajdujący się w północno – zachodniej części zamku.
Zamek krzyżacki w Bytowie fot. K. Rolbiecki

Zamek krzyżacki w Bytowie
fot. K. Rolbiecki

W latach 1560-1570 książęta pomorscy przeprowadzili gruntowną przebudowę bytowskiej warowni. Powstał wówczas Dom Książęcy (obecnie hotel) i nie istniejąca Kancelaria Książęca. W 1623 roku wybudowano Dom Wdów (obecnie biblioteka). Zamek w okresie swej świetności pełnił rolę strażnicy granicznej, siedziby administracji krzyżackiej oraz zajazdu dla rycerstwa zachodnioeuropejskiego podążającego do stolicy państwa krzyżackiego – Malborka. Po przebudowie w XVI i XVII w. zamek pełnił funkcję letniej rezydencji książąt zachodniopomorskich – Gryfitów. Po 1930 r. niemieckie władze państwowe przeznaczyły zamek na ośrodek szkoleniowy i schronisko dla młodzieży. Pod koniec lat 60-tych przystąpiono do programu odbudowy zamku bytowskiego, który odzyskał swoją świetność. Obecnie w zamku mieści się Bytowski Ośrodek Informacji Turystycznej, siedziba Kaszubsko-Pomorskiego Bractwa Rycerzy Zamku Bytowskiego, biblioteka.

W dawnym Domu Książęcym przygotowano dla gości restaurację i hotel, zaś skrzydło północne zajmuje Muzeum Zachodnio-Kaszubskie prezentujące bogate i ciekawe zbiory etnograficzne oraz czasowe wystawy współczesnego malarstwa, fotografiki i sztuki ludowej.

Turniej rycerski fot. K. Rolbiecki

Turniej rycerski
fot. K. Rolbiecki

W salach bytowskiego zamku odbywają się koncerty, wernisaże, spotkania, a na dziedzińcu turnieje rycerskie, co sprawia, że pobyt w tym urokliwym miejscu staje się jeszcze bardziej atrakcyjny. Zamek bytowski został włączony w “Szlak Zamków Gotyckich” w Polsce Północnej.
MUZEUM JEST CZYNNE:
Poniedziałek 10.00 – 16.00 (wstęp bezpłatny) dostępna jest tylko ekspozycja, pozostałe sale po wcześniejszym uzgodnieniu – tylko z przewodnikiem
Wtorek  – Niedziela 10.00 – 18.00 (poza sezonem 10.00 – 16.00)
Bytowskie Centrum Kultury
Bytów, ul. Wojska Polskiego 12
Kontakt 59 822 55 12
źródło: www.zamki.pl
fot. K. Rolbiecki

Category : ,

Date : 25 Sty 2016