Uroczysko Kaszubskie – Barabónë Kaszëbsczé

Uroczysko Kaszubskie – Barabónë Kaszëbsczé to idealne miejsce dedykowane edukacji przyrodniczej. Na niewielkim fragmencie terenów w miejscowości Zielona Wieś k. Nowej Karczmy stworzono warunki do eksploracji i poznawania cennych zgrupowań fauny i flory. Barabónë Kaszëbsczé to plenerowa, żywa ekspozycja przyrodniczych skarbów Kaszub.

wypoczynek na wsi

Uroczysko Kaszubskie w Zielonej Wsi

Uroczysko Kaszubskie wyposażone jest w tablice informacyjne, opisujące proces powstawania torfowiska, jego rodzaje oraz charakterystyczną roślinność, w tym również leczniczą. Kładka dydaktyczna na torfowisku oraz liczne pomosty dają możliwość obcowania z przyrodą i poznania torfowiska jako siedliska chronionego.

Wstęp bezpłatny.
Uroczysko Kaszubskie
Nowa Karczma, Zielona Wieś 15a
tel. 722 157 049

Category :

Date : 23 maja 2016