Szlakiem Kaszubskich Drzymalitów

Szlak o nazwie “Szlakiem Kaszubskich Drzymalitów” został utworzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Skorzewa w hołdzie Aleksandrowi i Franciszkowi Peplińskim, mieszkańcom Skorzewa, którzy walczyli z zaborcami pruskimi o prawo do budowy i osiedlenia się na własnych gruntach. Ciężką walkę o swój dobytek przypłacili niejednokrotnie utratą majątku i życiem w biedzie. Historia Aleksandra i Franciszka Peplińskich jest niezwykle ważna dla mieszkańców Skorzewa, dlatego został utworzony szlak rowerowy, aby poznać historię kaszubskich drzymalitów.

Szlak ten jest niezwykle spokojny i urokliwy, pozwalający odkryć uroki dawnych kaszubskich wsi niezatłoczonych turystami.

Jest to szlak o długości 16 km, rozpoczyna się i kończy w Skorzewie przy budynku Szkoły Podstawowej. Prowadzi przez Fingrową Hutę na drodze, której spotykamy oznakowane miejsce z informacją o miejscu urodzenia Franciszka Peplińskiego.  Kolejna miejscowość na szlaku to Wieprznica, nieopodal której położony był wóz Peplińskich. Dalej szlak kieruje się w stronę Owśnic i następnie do Częstkowa, gdzie widoczne są zabudowania dawnej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Pelińskiego. Stamtąd wracamy do Skorzewa pod budynek Szkoły Podstawowej, gdzie kończy się szlak rowerowy.

szlak kaszubskich drzymalitów, SKorzewo, szlak rowerowy, stolemowe szlaki, kaszuby

Długość szlaku: 16km

Przebieg szlaku: Skorzewo, Fingrowa Huta, Wieprznica, Częstkowo, Skorzewo

Oznakowanie szlaku: czerwone znaki

Category : ,

Date : 31 Sie 2017